Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ČOV Sokolov - výměna míchadel v aktivační nádrži č. 1 a č. 3
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 10.11.2020 08:30
Dodávka IT vybavení
Město Sokolov
nadlimitní Zadáno 22.10.2020 30.11.2020 09:00
Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 - nákup 17 ks notebooků Dell Vostro
Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.10.2020 21.10.2020 19:00
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany pro město Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2020 12.11.2020 10:00
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 - nákup notebooků Asus
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.10.2020 13.10.2020 12:00
Dodávka vybavení prádelny pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově
Město Sokolov
nadlimitní Zadáno 08.10.2020 16.11.2020 10:00
II_210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO - výběr TDI
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 20.10.2020 09:00
Demolice objektu p.p.č. 2250 v ul. Hornická, Sokolov - výběr TDI a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 19.10.2020 09:00
Demolice objektů p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov - výběr TDI a koordinátroa BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 19.10.2020 09:30
Dodávka gastrotechnologie pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově (2. vyhlášení)
Město Sokolov
nadlimitní Zadáno 02.10.2020 09.11.2020 10:00
Demolice objektů p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 25.09.2020 21.10.2020 09:00
Demolice objektu p.p.č. 2250 v ul. Hornická, Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 25.09.2020 21.10.2020 08:30
Novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově - TDS na dodávku gastrotechnologie, vybavení prádelny a mobiliáře
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.09.2020 25.09.2020 10:00
ČOV - 2. etapa, část 3.1. Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS 03 Biologické čištění
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020 21.10.2020 10:00
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 - nákup 41 kusů notebooků
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.09.2020 21.09.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››