Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oplocení hřbitova padlých sovětských zajatců, p.p.č. 2077, 2072, 1725/1, k. ú. Sokolov (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2019 11.11.2019 09:00
Ortofotomapa území ORP Sokolov a mobilní mapování města Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.10.2019 14.10.2019 00:00
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 – nákup konvertibilního zařízení, nabíjecích boxů, SW a dalšího příslušenství
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2019 22.10.2019 10:00
ZŠ Běžecká – výměna svítidel v tělocvičnách
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2019 23.10.2019 09:00
MDK Sokolov - boční dveře do velkého sálu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 11.10.2019 09:00
Sokolov - stavební úpravy komunikace ulice J.K. Tyla, vodovod, kanalizace
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 17.09.2019 16.10.2019 10:00
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 - nákup notebooků
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 27.09.2019 09:00
Sokolov - stavební úpravy komunikace ulice J. K. Tyla, vodovod, kanalizace - výběr TDI a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 25.09.2019 09:00
ZŠ Rokycanova - zaměření stávajícího stavu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 25.09.2019 09:00
Nákup serveru pro Základní školu Sokolov, Rokycanova 258 (2. vyhlášení)
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 12.09.2019 09:00
Parkoviště v ulici Heyrovského za bývalou ZŠ Sokolovská - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2019 19.08.2019 09:00
ZŠ Běžecká - oprava ploché střechy, pavilon 1
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2019 08.08.2019 10:00
Výroba a montáž nábytku do dětské pobočky Slavíčkova
Městská knihovna Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.07.2019 18.07.2019 10:00
Oprava havarijního stavu podhledů a omítek v budově Městského úřadu Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.07.2019 11.07.2019 09:00
Služba záznamu hovorů na tel. čísle 156
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 15.07.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››