Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění vzdělávání zaměstnanců města Sokolov formou e-learningových kurzů a evidence jejich vzdělávacích aktivit
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 15.05.2019 11:00
ZŠ B. Němcové - oprava sociálních koutů v kabinetech - I. etapa
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 07.05.2019 09:30
MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského pavilonu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 15.04.2019 08:30
Dodávka Software
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2019 27.02.2019 17:00
Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.12.2018 06.12.2018 09:00
Revize elektrických zařízení, spotřebičů a pohyblivých přívodů pro město Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2018 28.11.2018 10:00
Zajištění služeb externího pověřence z hlediska obecného nařízení pro ochranu osobních údajů - základní školy
Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2018 18.05.2018 11:30
Zajištění služeb externího pověřence z hlediska obecného nařízení pro ochranu osobních údajů - mateřské školy
Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2018 18.05.2018 11:30
Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 – 2028
Město Sokolov
nadlimitní Zadáno 23.04.2018 31.05.2018 10:00
Nájem zařízení pro měření rychlosti ve dvou lokalitách
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.08.2017 28.08.2017 09:00
Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov - technický dozor investora
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.06.2017 15.06.2017 10:00
Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 12.04.2017 03.05.2017 14:00
Stavební úpravy komunikace Vítězná
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 02.04.2015 27.04.2015 10:00
INTENZIFIKACE ČOV SOKOLOV 2. ETAPA, 1. ČÁST: SO 02 LAPÁK PÍSKU
Město Sokolov
nadlimitní Zadáno 10.02.2015 08.04.2015 10:00
Centrální dodávka plynu na rok 2013
Správa sportovních zařízení Sokolov, spol. s. r. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2012 04.12.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  8 9 10 11 12