Veřejná zakázka: Hornický dům - oprava hlavního vstupu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 571
Systémové číslo: P14V00000141
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 497993
Počátek běhu lhůt: 26.09.2014
Nabídku podat do: 22.10.2014 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hornický dům - oprava hlavního vstupu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravy se týkají:
1./ balkonu nad hlavním vstupním schodištěm, nacházejícím se na jižní fasádě
2./ hlavního schodiště do objektu
3./ konstrukce pod hlavním schodištěm (včetně sanace svislé obvodové stěny).
4./ závětří, které na schodiště navazuje
Shrnutí stávajícího stavu výše uvedených stavebních částí:
V současné době jsou u balkonu zřejmé degradace povrchových úprav. Po provedení stavebních průzkumu byly zjištěny vážné poruchy hydroizolace a nedostatečné odvodnění ploch pomocí vpustí.
Hlavní vstupní kamenné schodiště vykazuje statické poruchy, které se projevují popraskáním některých kamenných stupňů, dále pak degradací cihelných nosných žeber schodiště a vzlínáním vlhkosti do svislých obvodových konstrukcí objektu.
V prostoru závětří jsou patrné poruchy stávající keramické dlažby.
Projektová dokumentace řeší sanaci svislé konstrukce balkonu, včetně povrchových úprav a novou skladbu konstrukce podlahy balkonu. U hlavního kamenného schodiště a závětří dojde k celkové výměně nosných konstrukcí, včetně základů a cihelných nosných žeber, dále bude provedena nová železobetonová podkladní deska pod nové kamenné stupně (popř. repasované stávající) a pod podestu závětří. Bude provedena sanace zdiva pod stávajícím hlavním schodištěm.

Objekt jako takový je nemovitou kulturní památkou (číslo rejstříku ÚSKP: 34583/4-555, IdReg:146331, památkou od 3.5.1958 – list památky – viz dokladová část DPS).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky