Veřejná zakázka: ČOV - 2. etapa, část 3.1. Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS 03 Biologické čištění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1840
Systémové číslo: P20V00000141
Datum zahájení: 23.09.2020
Nabídku podat do: 21.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ČOV - 2. etapa, část 3.1. Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS 03 Biologické čištění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební objekty a provozní soubory:
• SO 06.1 Dosazovací nádrže – 2 komplety
stavební úpravy 2ks stávajících podzemních železobetonových dosazovacích nádrží, které spočívají v provedení následujících stavebních prací:
- přípravných, bouracích a demontážních prací, vč. provedení potřebných prostupů
- sanaci betonových konstrukcí
- ve výrobě a montáži zámečnických konstrukcí

• část PS 03 Biologické čištění
zpracování dílenské dokumentace zařízení, dodávka a montáž části provozního souboru, která spočívá v provedení následujících prací:
- demontáži stávajícího měněného zařízení
- úpravě 2 ks stávajících pojezdových mostů
- dodávce a montáži 2 kompl. nerezového nátokového rozdělovacího potrubí
- dodávce a montáži 2 kompl. náklopného žlabu odtahu plovoucích nečistot
- dodávce a montáži 2 kompl. odtokového potrubí
- dodávce a montáži 2 kompl. sběrného nerezového žlabu
- dodávce a montáži 4 ks čerpadel vratného kalu, vč. příslušenství
- dodávce a montáži 2 ks přírubových šoupátek vč. příslušenství
- dodávce a montáži drobného materiálu, nátěry apod.
- pomocné, přípravné práce a konstrukce

Podrobnější viz projektová dokumentace pro provádění stavby, která je součástí zadávací dokumentace (příloha č. 4).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 685 376 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky