Veřejná zakázka: ZŠ Běžecká – rekonstrukce střešního pláště pavilonu 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1764
Systémové číslo: P20V00000065
Datum zahájení: 04.03.2020
Nabídku podat do: 06.04.2020 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Běžecká – rekonstrukce střešního pláště pavilonu 2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výměna střešního pláště pavilonu 2 na ZŠ Běžecká v Sokolově, v rámci které dojde nejprve k odstranění stávajících vrstev střešní skladby ploché střechy, tzn. souvrství asfaltových pásů, cementotřískových desek, betonových nosníků, foukané izolace z minerálních vláken a deskové minerální izolace až na nosnou železobetonovou konstrukci. Poté bude plošně provedena asfaltová penetrace a parotěsná vrstva z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Následně se provede plošné zateplení střechy objektu položením pěnového polystyrenu EPS 100 S Stabil o tloušťce 220 mm. Spádové klíny zajišťující 3% sklon budou s rovnými deskami kladeny na vazbu. Desky budou lepeny k podkladu i mezi sebou a na ně bude rozprostřena netkaná textilie z polypropylenu (např. FILTEK 300). Finální vrstvy budou tvořeny hydroizolační folií z měkčeného PVC určené ke stabilizaci přitížením o tloušťce 1,8 mm, folie bude zakryta další vrstvou netkané textilie (např. FILTEK 500) jako podkladu pro říční kamenivo frakce 16/32.
Součástí dodávky je demontáž a zpětná montáž hromosvodu. Projektová dokumentace řeší detaily, tzn. odvětrávací komínky, vtoky, upevnění na stěnu a klempířské prvky.

Podrobněji viz Projektová dokumentace pro provedení stavby v el. podobě, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace a Výkaz výměr, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.

Projektová dokumentace je zpracována pro střechy 1 - 3. Předmětem této zakázky je pouze rekonstrukce střešního pláště pavilonu 2 – viz Výkaz výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky