Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ Běžecká – rekonstrukce střešního pláště pavilonu 2
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výměna střešního pláště pavilonu 2 na ZŠ Běžecká v Sokolově, v rámci které dojde nejprve k odstranění stávajících vrstev střešní skladby ploché střechy, tzn. souvrství asfaltových pásů, cementotřískových desek, betonových nosníků, foukané izolace z minerálních vláken a deskové minerální izolace až na nosnou železobetonovou konstrukci. Poté bude plošně provedena asfaltová penetrace a parotěsná vrstva z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Následně se provede plošné zateplení střechy objektu položením pěnového polystyrenu EPS 100 S Stabil o tloušťce 220 mm. Spádové klíny zajišťující 3% sklon budou s rovnými deskami kladeny na vazbu. Desky budou lepeny k podkladu i mezi sebou a na ně bude rozprostřena netkaná textilie z polypropylenu (např. FILTEK 300). Finální vrstvy budou tvořeny hydroizolační folií z měkčeného PVC určené ke stabilizaci přitížením o tloušťce 1,8 mm, folie bude zakryta další vrstvou netkané textilie (např. FILTEK 500) jako podkladu pro říční kamenivo frakce 16/32.
Součástí dodávky je demontáž a zpětná montáž hromosvodu. Projektová dokumentace řeší detaily, tzn. odvětrávací komínky, vtoky, upevnění na stěnu a klempířské prvky.

Podrobněji viz Projektová dokumentace pro provedení stavby v el. podobě, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace a Výkaz výměr, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.

Projektová dokumentace je zpracována pro střechy 1 - 3. Předmětem této zakázky je pouze rekonstrukce střešního pláště pavilonu 2 – viz Výkaz výměr.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)
Kontakt: Bc. Helena Srbová, odbor rozvoje města
tel.: 354 228 353
e-mail: helena.srbova@mu-sokolov.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.04.2020 09:30
Datum zahájení: 04.03.2020 17:43