Veřejná zakázka: Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k.ú. Sokolov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1590
Systémové číslo: P19V00000135
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-036661
Datum zahájení: 13.06.2019
Nabídku podat do: 02.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k.ú. Sokolov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je odstranění (demolice) tří objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k.ú. Sokolov. Jedná se o nevyužité, zchátralé objekty bývalého DEPA (v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží v Sokolově).

Charakteristika odstraňovaných (demolovaných) staveb:

Objekt „A“ - objekty na pč. 804+346/13 - Objekt bývalé „vodárny" - část objektu (sever) byla v minulosti využívána jako objekt pro plnění vody do parních lokomotiv. Ostatní prostory objektu byly využívány jako kanceláře, nocležna, sklady, služební místnosti apod. V současnosti bez využití. Na pozemku p.č. 346/13 – garáž - v současnosti bez využití. K objektům přináležejí související exterierové stavby (šachty, jímky, přípojky, oplocení, zpevněné plochy apod.) na pč. 346/35, 346/37.

Objekt „B“ - objekt na pč. 346/12 - zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p., stavba pro dopravu.
Objekt typu "Administrativní budova". Původně budova ČD - sociální zařízení pro vlakové čety,
posunovače, služební místnosti s možností krátkodobého ubytování, následně kanceláře + šatny, v
současnosti bez využití. K objektu přináležejí související exterierové stavby (šachty, jímky, přípojky, septik, oplocení, zpevněné plochy apod.) na pč. 346/33, 346/34, 346/35.

Objekt „C“ - objekt na p.č. 803 - zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p., stavba pro dopravu. "Přízemní objekt" - prvotní využití nezjištěno, následné využití - šatny, kanceláře, dílny, soc.zařízení. V současnosti bez využití.

Objekty (práce) „D“ - další objekty související s demolicí v zájmovém území (zaslepení/odpojení přípojek vody, kanalizace, plynu; šachty, jímky, oplocení apod.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky