Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k.ú. Sokolov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je odstranění (demolice) tří objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k.ú. Sokolov. Jedná se o nevyužité, zchátralé objekty bývalého DEPA (v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží v Sokolově).

Charakteristika odstraňovaných (demolovaných) staveb:

Objekt „A“ - objekty na pč. 804+346/13 - Objekt bývalé „vodárny" - část objektu (sever) byla v minulosti využívána jako objekt pro plnění vody do parních lokomotiv. Ostatní prostory objektu byly využívány jako kanceláře, nocležna, sklady, služební místnosti apod. V současnosti bez využití. Na pozemku p.č. 346/13 – garáž - v současnosti bez využití. K objektům přináležejí související exterierové stavby (šachty, jímky, přípojky, oplocení, zpevněné plochy apod.) na pč. 346/35, 346/37.

Objekt „B“ - objekt na pč. 346/12 - zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p., stavba pro dopravu.
Objekt typu "Administrativní budova". Původně budova ČD - sociální zařízení pro vlakové čety,
posunovače, služební místnosti s možností krátkodobého ubytování, následně kanceláře + šatny, v
současnosti bez využití. K objektu přináležejí související exterierové stavby (šachty, jímky, přípojky, septik, oplocení, zpevněné plochy apod.) na pč. 346/33, 346/34, 346/35.

Objekt „C“ - objekt na p.č. 803 - zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p., stavba pro dopravu. "Přízemní objekt" - prvotní využití nezjištěno, následné využití - šatny, kanceláře, dílny, soc.zařízení. V současnosti bez využití.

Objekty (práce) „D“ - další objekty související s demolicí v zájmovém území (zaslepení/odpojení přípojek vody, kanalizace, plynu; šachty, jímky, oplocení apod.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)
Kontakt: Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města
tel: 354 228 325
email: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 02.08.2019 10:00
Datum zahájení: 13.06.2019 14:58