Veřejná zakázka: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1339
Systémové číslo: P18V00000206
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-043507
Datum zahájení: 13.12.2018
Nabídku podat do: 08.04.2019 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci novostavby pobytového zařízení pro domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Objekt vzniká na místě „bývalé 4.ZŠ, Sokolovská 1507“, která byla zbourána.

Stavba je rozdělena na tři stavební objekty:
SO 01 Novostavba pobytového zařízení (gastrospotřebiče a spotřebiče prádelny nejsou předmětem této VZ, budou soutěženy v součtovém režimu odděleně)
SO 02 Komunikace, zpevněné plochy a inženýrské sítě
SO 03 Vybavení interiéru – není předmětem této VZ, bude soutěženo v součtovém režimu odděleně

Jedná se o třípodlažní podsklepený objekt s využitým podkrovím, který hmotově a polohově navazuje na původní demolovaný objekt základní školy. Z původní budovy školy bude zachován pouze funkční výměník, který slouží pro zásobování teplem pro okolní bytové domy a který je integrovaný do objektu Pobytového zařízení.
Objekt pobytového zařízení je členěn na dvě, na sebe kolmá křídla, která jsou doplněná o křídlo třetí - nad výměníkem. Každé z křídel je koncipováno podobně – jedná se o dispoziční dvoutrakt, kdy do dvora je umístěna centrální chodba, která obhospodařuje pokoje, respektive provozy (1NP). Chodba je skrze modulární prosklenou fasádu propojena s privátní zahradou. V rámci objektu jsou 2 centrální schodiště spolu s výtahy, které umožňují bezbariérový vstup do celého objektu. V místě křížení křídel je objekt rozšířen pomocí „propojovacího trojúhelníku“, který slouží jako centrální prostor v rámci celého objektu. Křídlo situované do veřejného prostranství je podsklepené (podobně, jako tomu bylo u původní školy).
Součástí je rovněž doplnění stávající cestní sítě pro novostavbu pobytového zařízení. Dojde k rekonstrukci povrchu stávající komunikace a vybudování obytné zóny, výstavbě nových parkovacích ploch, nového odvodnění, výstavbě veřejného osvětlení, vybudování zahrady ve dvorním traktu a přeložkám inženýrských sítí.

Celková cílová kapacita pobytového zařízení:
61 lůžek (41 jednolůžkových pokojů a 10 dvoulůžkových pokojů).

Zastavěná plocha:
novostavba 1 430 m2
zpevněné plochy a komunikace 1 448 m2

Parkování: celkem 40 nových parkovacích stání, z toho:
pro zaměstnance 17 parkovacích stání
pro návštěvy 23 parkovacích stání (vč. 5 míst pro osoby se zdravotním postižením)

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 136 100 284 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky