Veřejná zakázka: Parkoviště v ulici Slovenská na p.p.č. 2436/56 a 2436/53 v k.ú. Sokolov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1287
Systémové číslo VZ: P18V00000154
Datum zahájení: 29.05.2018
Nabídku podat do: 13.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Parkoviště v ulici Slovenská na p.p.č. 2436/56 a 2436/53 v k.ú. Sokolov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba dopravní a technické infrastruktury v území, nové parkoviště pro osobní automobily a úpravy místní komunikace, propojky ulic
Seifertovy a Slovenské. Stavba řeší rekonstrukci místní komunikace a parkovací plochy, dále vybudování sítí související technické infrastruktury, dešťové vpusti odvodnění parkoviště a jejich napojení do kanalizace, veřejné osvětlení, konečné úpravy. Součástí je chodník pro pěší. Stavba zahrnuje výstavbu nového parkoviště, 24 parkovacích stání východně od objektu občanské vybavenosti v ulici Seifertova a dále rozšíření šikmých a doplnění podélných stání na parkovacím pruhu místní komunikace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 185 999 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky