Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup posypové soli (NaCl) pro rok 2024.
SOTES Sokolov spol. s r.o.
podlimitní Příjem nabídek 19.07.2024 23.08.2024 10:00
ČOV - Rekonstrukce kruhových dosazovacích nádrží - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2024 31.07.2024 09:00
Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2024 31.07.2024 08:30
Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916: učebna dílen pro polytechnické vzdělávání: dodávka nářadí
Město Sokolov
nadlimitní Příjem nabídek 08.07.2024 12.08.2024 08:00
Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916: učebna dílen pro polytechnické vzdělávání: dodávka nábytku
Město Sokolov
nadlimitní Příjem nabídek 08.07.2024 12.08.2024 08:00
Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916: učebna dílen pro polytechnické vzdělávání: stavební úpravy
Město Sokolov
nadlimitní Příjem nabídek 08.07.2024 12.08.2024 09:00
Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916: učebna dílen pro polytechnické vzdělávání: dodávka IT vybavení
Město Sokolov
nadlimitní Příjem nabídek 08.07.2024 12.08.2024 09:00
ZŠ B. Němcové – oprava plochy před garážemi
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2024 18.07.2024 08:30
ZŠ Pionýrů - oprava páteřních rozvodů tepla - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2024 15.07.2024 09:00
Městský dům kultury v Sokolově: zpracování projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci rozvodů
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2024 15.07.2024 10:00
Výsledkové LED obrazovky pro hlavní fotbalový stadion v areálu Baník Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.06.2024 31.07.2024 08:30
Rozšíření skateparkového hřiště v areálu Baník Sokolov (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2024 26.06.2024 09:00
Marketingová strategie města Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2024 10.07.2024 08:30
Svozové vozidlo s hydraulickou rukou a lisovací nástavbou
SOTES Sokolov spol. s r.o.
nadlimitní Hodnocení 30.05.2024 04.07.2024 10:00
MŠ Pionýrů - instalace žaluzií
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.05.2024 17.06.2024 09:00
všechny zakázky