Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k.ú. Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2019 08.07.2019 10:00
Demolice objektů na p. p. č. 306, 307, 2227, 2228 a 2250, vše v k.ú. Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2019 27.06.2019 10:00
Parkovací etáže v ulici Slavíčkova, Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2019 01.07.2019 09:00
Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k. ú. Sokolov – výběr TDI a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2019 25.06.2019 09:00
Regulace otopné soustavy, údržba a opravy otopné soustavy a soustavy rozvodů vody v budovách MěÚ Sokolov (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2019 17.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016