Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DDM - oprava elektroinstalace, pavilon C
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2020 05.02.2020 09:00
Městská knihovna, Staré náměstí čp. 134 a 135 - vybavení interiéru (2. vyhlášení)
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 16.01.2020 03.02.2020 10:00
Dodávka konektivity pro Městský úřad Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2020 27.01.2020 10:00
Sokolov, Jižní lom II - územní studie
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.01.2020 27.01.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016