Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ČOV - 2. etapa, část 3.1. Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS 03 Biologické čištění - výběr TDI a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2020 07.10.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016