Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2017 01.08.2017 10:00
Stavební úpravy pěší zóny v ulici 5. května, Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2017 01.08.2017 10:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění motorových vozidel města Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 18.07.2017 09.08.2017 14:00
Zajištění opěrné zdi na pozemku par. č. 2436/56, k. ú. a obec Sokolov - 2. vyhlášení
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2017 01.08.2017 10:00
Pořízení vozidla na svoz odpadu o celkové hmotnosti do 18-ti tun
SOTES Sokolov spol. s r.o.
podlimitní Příjem nabídek 14.07.2017 03.08.2017 15:00
Pořízení nástavby hákového nosiče kontejnerů
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.07.2017 27.07.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016