Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MDK – Divadlo renovace parket
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2018 16.05.2018 10:00
Městský úřad Sokolov – úpravy recepce (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2018 11.05.2018 09:00
Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 – 2028
Město Sokolov
nadlimitní Příjem nabídek 23.04.2018 31.05.2018 10:00
Dodávka konvektomatu pro Mateřskou školu Sokolov, Kosmonautů 1881
Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 10.05.2018 10:00
ZUŠ - výměna stropní konstrukce nad 2. NP a půdní vestavba - výběr TDI a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2018 03.05.2018 10:00
ČOV – SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 17.04.2018 14.05.2018 14:00
ZUŠ - výměna stropní konstrukce nad 2. NP a půdní vestavba
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 17.04.2018 14.05.2018 13:30
Parkoviště v ulici Marie Majerové, Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2018 02.05.2018 11:00
DDM - oprava elektroinstalace, pavilon A
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2018 02.05.2018 10:00
Výměna střešní krytiny na objektu čp. 1677, ul. Slavíčkova, Sokolov
Sokolovská bytová s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2018 03.05.2018 10:00
Chráněné dílny Sokolov - stavební úpravy objektu Gagarinova 2048
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 21.03.2018 09.05.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016