Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Licence k softwarovým produktům Microsoft pro MěÚ Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2022 02.12.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016