Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 11.04.2023 09:00
Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov – II. etapa
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 21.03.2023 11.04.2023 08:00
Parkovací stání, ulice Běžecká za DDM
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 11.04.2023 08:30
ZŠ Švabinského – oprava rozvodů vody - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 12.04.2023 09:00
Fotovoltaická elektrárna na střeše MěÚ Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 06.04.2023 09:00
MŠ Vrchlického – nová herní plocha a úpravy chodníků
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2023 29.03.2023 09:00
ZŠ Rokycanova - oprava vnitřních instalací - etapa 1
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 06.03.2023 27.03.2023 09:00
Stroj na úpravu ledových ploch.
SOTES Sokolov spol. s r.o.
podlimitní Příjem nabídek 06.03.2023 07.04.2023 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016