Veřejná zakázka: Lesní hospodářské osnovy pro ORP Sokolov ZO Sokolov III s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032 - 2. vyhlášení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2041
Systémové číslo: P22V00000004
Datum zahájení: 10.01.2022
Nabídku podat do: 25.01.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lesní hospodářské osnovy pro ORP Sokolov ZO Sokolov III s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032 - 2. vyhlášení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Sokolov III s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 pro právnické a fyzické osoby vlastnící lesy o celkové výměře menší než 50 ha ve správním území ORP Sokolov.

Předběžná výměra pozemků spadajících do zpracování LHO činí 67,50 ha. Konečná výměra bude upřesněna podle celkové plochy, která bude uvedena v plochové tabulce LHO.

Součástí plnění je rovněž zajištění či provedení veškerých potřebných průzkumů, povolení, činností atp. nezbytných k řádnému provedení díla, vč. jejich vyhodnocení, stejně jako případných kontrolních, poradenských, technických, administrativních a dalších prací či služeb nezbytných k řádnému dokončení díla, přičemž náklady na provedení nebo zajištění uvedených činností, prací či služeb jsou zahrnuty v ceně.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 37 125 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky