Veřejná zakázka: Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2019
Systémové číslo: P21V00000138
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-007599
Datum zahájení: 16.12.2021
Nabídku podat do: 17.01.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy řešící opravu povrchů komunikace a zpevněných ploch v ulici Lidické nábřeží v Sokolově. Podél komunikace jsou navržena podélná a kolmá parkovací stání, která se snaží maximálně zachovat stávající stav. Nově je řešena jedna parkovací plocha mezi bytovými domy. Stávající chodník, který lemuje komunikaci, zůstane zachován, úpravy budou v místech vjezdů na nové parkovací plochy a v místech snížení, kde budou doplněny prvky splňující požadavky na bezbariérové užívání staveb. Po levé straně komunikace dojde k napojení na stávající zpevněné plochy, které jsou převážně v osobním vlastnictví, zde bude provedeno přeskládání a doplnění stávající dlažby nebo úprava zeleně. Na konci trasy je navržena úprava stávajícího chodníku, který vede na náměstí. V ulici vzniknou nové dešťové kanalizace DK 1 - DN300 a DK 2 – DN500, které budou napojeny do řeky Ohře. Dále vznikne nová dešťová kanalizace DK 3 – DN300, která bude napojena na DK 2. Tím budou svedeny dešťové vody z rekonstruované části ulice Lidické nábřeží

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 437 434 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky