Veřejná zakázka: MŠ Kosmonautů - oprava střechy zeleného pavilonu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1919
Systémové číslo: P21V00000038
Datum zahájení: 01.04.2021
Nabídku podat do: 19.04.2021 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ Kosmonautů - oprava střechy zeleného pavilonu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní oprava střechy zeleného pavilonu MŠ Kosmonautů v Sokolově, v rámci které dojde nejprve k odstranění stávajících vrstev střešní skladby ploché střechy, tzn. souvrství asfaltových pásů, dřevěného bednění, foukané izolace z minerálních vláken, asfaltového pásu s papírovou vložkou a deskové minerální izolace až na nosnou železobetonovou konstrukci. Poté bude provedeno vyrovnání cementovým potěrem (předpoklad 60%), asfaltová penetrace a parotěsná vrstva z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Následně se provede plošné zateplení střechy objektu položením pěnového polystyrenu EPS 100 o tloušťce 50 až 370 mm - spádové klíny zajišťující 3% sklon budou s rovnými deskami pracovně lepeny k podkladu. Nad tím bude samolepící asfaltový pás se spalitelnou PE folií na horním povrchu, plnoplošně lepený a mechanicky kotvený. Vrchní vrstvu bude tvořit asfaltový pás s břidličným posypem natavený plnoplošně k podkladu. Původní střešní vtoky do jednotné kanalizace budou zaslepeny a střecha bude vyspádována k novým vnějším svodům.
Součástí dodávky je demontáž a zpětná montáž hromosvodu a nový výstupní žebřík. Projektová dokumentace řeší dále detaily, tzn. odvětrávací komínky, vtoky, upevnění na stěnu, klempířské prvky a vnější svody až k úrovni terénu, kde budou navazovat na novou dešťovou kanalizaci, která bude předmětem jiného projektu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 535 791 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky