Veřejná zakázka: Zajištění výkonu autorského dozoru pro stavbu "Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1844
Systémové číslo: P20V00000145
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-006202
Datum zahájení: 17.12.2020
Nabídku podat do: 13.01.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění výkonu autorského dozoru pro stavbu "Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zajištění výkonu autorského dozoru (dále jen "AD") pro stavbu "Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově" (dále jen "Stavba") podle projektové dokumentace z 11/2017 vč. jejích aktualizací, vyhotovené Ing. arch. Zůnou, IČO: 72202327, ČKA 03356.

V rámci AD budou prováděny zejména následující činnosti:
- účast na kontrolních dnech, případně na pracovních poradách Stavby;
- kontrola dodržování souladu projektové dokumentace s prováděnou Stavbou;
- poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost stavby;
- posuzování návrhů Zhotovitele Stavby na změny a odchylky Stavby oproti schválené projektové dokumentaci;
- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí...;
- sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby;
- účast na procesu odevzdání a převzetí stavby nebo její části, účast a součinnost na místních šetřeních nebo jednáních svolávaných příslušnými správními úřady ve věci realizované Stavby....

Hodnotícím kritériem je cena v Kč bez DPH za 1 hodinu výkonu AD. Maximální počet hodin výkonu AD je zadavatelem stanoven na 500 hodin.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky