Veřejná zakázka: Zimní stadion - stavební úpravy šaten - II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1732
Systémové číslo: P20V00000033
Datum zahájení: 19.02.2020
Nabídku podat do: 18.03.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zimní stadion - stavební úpravy šaten - II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je úprava dispozic šaten hráčů, doplnění hygienického vybavení, opravy konstrukcí, povrchů a podlah. Budou provedeny úpravy instalací, doplnění vzduchotechnického zařízení, elektrické požární signalizace, slaboproudých rozvodů atd.
Bourací práce - demontují se dveřní křídla, sanitární vybavení, svítidla. Vybourají se zárubně, nové dveřní otvory, podlahové vrstvy v určeném rozsahu, příčky, obklady, prostupy pro vzduchotechnické potrubí. Budou odstraněny všechny nepotřebné rozvody instalací. Po bourání bude nově vybudována část vnitřních příček, část zůstává zachována. Stěny budou místně vyspraveny, nově omítnuty, opatřeny síťkou do lepidla, v místě sociálních zařízení budou podlahy obloženy, dlažbou, stěny obklady. Budou osazeny nové vnitřní dveře se zvýšenou odolností proti poškození. Při stavbě dojde ke kompletní instalaci nových rozvodů teplé a studené vody, rozvodů topení, elektro silno i slaboproudu, instalaci nových zařizovacích předmětů. Prostory šaten budou nuceně větrány. Na fasádě objektu šaten zimního stadionu bude osazena vzduchotechnická jednotka. Budou osazena nová vzduchotechnická potrubí. Celkové barevné řešení dveří, stěn, obkladů, dlažby a gumy na podlaze by mělo být ve shodě s již provedenou I. etapou, na kterou stavba navazuje a která byla provedena v roce 2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 618 954 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy