Veřejná zakázka: Revize elektrických zařízení, spotřebičů a pohyblivých přívodů pro město Sokolov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1426
Systémové číslo: P18V00000293
Datum zahájení: 13.11.2018
Nabídku podat do: 28.11.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revize elektrických zařízení, spotřebičů a pohyblivých přívodů pro město Sokolov
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných revizí elektrických zařízení, spotřebičů a pohyblivých přívodů v objektech města Sokolova (dále jen "Město") na území obce Sokolov, a to dle požadavku zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu nařízení vlády České republiky č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v rozsahu ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed. 2 a ČSN 33 2000.
Nedílnou součástí plnění předmětu veřejné zakázky je vedení "Harmonogramu prováděných revizí" před zahájením revizních prací v součinnosti s objednatelem, průběžná analýza příslušného majetku Města za účelem výběru položek určených k revizím a jejich rozdělení do skupin dle ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed. 2 a ČSN 33 2000 a dále zpracovávání revizních zpráv zachycujících výsledky revizní činnosti dodavatele (vč. elektronické verze). Součástí plnění veřejné zakázky jsou mimo pravidelné revize také zadavatelem vyžádané revize elektrických zařízení, spotřebičů a pohyblivých přívodů spotřebičů.

Služby budou poskytovány v objektech zadavatele:
- Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov
- Městský úřad Sokolov, Karla Hynka Máchy 1275, Sokolov
- obřadní síň, Zámecká 1, Sokolov.

Smluvní vztah bude řešen formou rámcové dohody uzavřené na dobu 6 let nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 1 200 000 Kč bez DPH.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky