Veřejná zakázka: Demolice objektů na p. č. 695/1, 696/1 a 696/2, k. ú. Sokolov (klub chovatelů)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1061
Systémové číslo VZ: P17V00000142
Datum zahájení: 16.08.2017
Nabídku podat do: 04.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Demolice objektů na p. č. 695/1, 696/1 a 696/2, k. ú. Sokolov (klub chovatelů)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je odstranění objektů (specifikovaných v Zadávací dokumentaci) v zastavěném území města Sokolova v okrajové/severní části města. Celá plocha staveniště se nenachází v žádných ochranných či bezpečnostních pásmech. Všechny stavební objekty určené k demolici se nachází na pozemcích stavebníka. Oblast staveniště je svažitá směrem na západ a jih, jižní část vlastního staveniště/pozemku stavebníka přechází v prudký, hustě zarostlý a těžko přístupný svah.
Podrobně viz Zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 861 383 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky