Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna - výběr TDI
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.01.2019 16.01.2019 10:00
Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov - výběr TDI
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.01.2019 16.01.2019 10:00
Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 03.01.2019 24.01.2019 12:30
Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 03.01.2019 24.01.2019 12:00
Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov (2. vyhlášení)
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 17.12.2018 21.01.2019 10:00
Zimní stadion - stavební úpravy šaten
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 14.12.2018 30.01.2019 12:30
Zimní stadion - stavební úpravy šaten - výběr TDI a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.12.2018 04.01.2019 10:00
Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 13.12.2018 18.02.2019 12:30
Upgrade systému monitorování bezpečnostních incidentů a událostí (dále také jen „SIEM“) v síti
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.12.2018 14.01.2019 10:00
Služby certifikovaného arboristy pro období 2019 - 2023
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.12.2018 02.01.2019 10:00
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany pro město Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.11.2018 28.11.2018 09:30
Pořízení nákladního vozidla o celkové technické hmotnosti do 20 000 kg s pohonem 4x4 a se sklopnou korbou
SOTES Sokolov spol. s r.o.
podlimitní Hodnocení 02.07.2018 31.07.2018 14:00
Pořízení 2 kusů vozidel na svoz odpadu o celkové hmotnosti do 18 tun a do 7 tun
SOTES Sokolov spol. s r.o.
nadlimitní Hodnocení 31.05.2018 09.07.2018 15:00
všechny zakázky