Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sokolov - stavební úpravy komunikace ulice J.K. Tyla, vodovod, kanalizace
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 17.09.2019 09.10.2019 10:00
ZŠ Rokycanova - sportovní zázemí na p.p.č. 77/4
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 26.09.2019 09:00
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 - nákup notebooků
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 27.09.2019 09:00
Sokolov - stavební úpravy komunikace ulice J. K. Tyla, vodovod, kanalizace - výběr TDI a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2019 25.09.2019 09:00
ZŠ Rokycanova - zaměření stávajícího stavu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2019 25.09.2019 09:00
Nákup serveru pro Základní školu Sokolov, Rokycanova 258 (2. vyhlášení)
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2019 12.09.2019 09:00
ZŠ Křižíkova - oplocení z Gagarinovy ulice
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.08.2019 11.09.2019 09:00
ZŠ Běžecká - oprava ploché střechy, pavilon 1
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.07.2019 08.08.2019 10:00
Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k.ú. Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Vyhodnoceno 13.06.2019 02.08.2019 10:00
MŠ M. Majerové – stavební úpravy pavilonu I včetně elektroinstalace – výběr TDI (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2019 27.05.2019 09:00
všechny zakázky