Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Parkoviště K+R u ZŠ B. Němcové v Sokolově
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2019 30.05.2019 10:00
Parkoviště K+R u ZŠ Pionýrů v Sokolově
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2019 29.05.2019 10:00
MŠ M. Majerové – stavební úpravy pavilonu I včetně elektroinstalace – výběr TDI (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2019 27.05.2019 09:00
Demolice bývalých objektů ČD na p. č. 810 a p. č. 808 v k. ú. Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2019 23.05.2019 09:00
Přestavba sociálního klastru na pobočku Městské knihovny Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2019 22.05.2019 09:30
Podzemní parkovaní, náměstí Budovatelů, Sokolov – architektonická studie
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2019 22.05.2019 10:00
Regulace otopné soustavy, údržba a opravy otopné soustavy a soustavy rozvodů vody pro budovy MěÚ Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2019 23.05.2019 10:00
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – 2. etapa, k.ú. Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 02.05.2019 27.05.2019 10:00
MŠ M. Majerové – stavební úpravy pavilonu I včetně elektroinstalace
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2019 17.05.2019 10:00
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – 2. etapa, k. ú. Sokolov – výběr TDI a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2019 16.05.2019 09:00
Revize a servis EPS pro město Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2019 20.05.2019 09:00
Zajištění vzdělávání zaměstnanců města Sokolov formou e-learningových kurzů a evidence jejich vzdělávacích aktivit
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2019 15.05.2019 11:00
MŠ Vrchlického – výměna podlahových krytin v horní třídě
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2019 14.05.2019 10:00
MDK - oprava balkonu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.04.2019 07.05.2019 09:00
ZŠ B. Němcové - oprava sociálních koutů v kabinetech - I. etapa
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.04.2019 07.05.2019 09:30
všechny zakázky