Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov - výběr TDI a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2018 08.11.2018 10:00
Novostavba vítacích tabulí v ul. Chebská a Stará Ovčárna
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2018 07.11.2018 10:00
Konsolidace aktivních prvků síťové infrastruktury
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2018 29.10.2018 09:00
Útulek pro kočky Sokolov, areál SOBYT Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.10.2018 23.10.2018 10:00
Územní studie na území městské části Sokolov - Hrušková
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2018 11.10.2018 09:30
Autobusová zastávka v ulici Závodu míru, Sokolov - studie (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2018 10.10.2018 09:00
Stavební úpravy komunikace v ulici Kovářská, Sokolov - projekční práce (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.09.2018 10.10.2018 10:00
Zimní stadion - výměna osvětlení nad ledovou plochou (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.09.2018 20.09.2018 09:30
Zimní stadion - oprava ploché střechy nad šatnami
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2018 12.09.2018 10:00
Pořízení nákladního vozidla o celkové technické hmotnosti do 20 000 kg s pohonem 4x4 a se sklopnou korbou
SOTES Sokolov spol. s r.o.
podlimitní Hodnocení 02.07.2018 31.07.2018 14:00
Pořízení 2 kusů vozidel na svoz odpadu o celkové hmotnosti do 18 tun a do 7 tun
SOTES Sokolov spol. s r.o.
nadlimitní Hodnocení 31.05.2018 09.07.2018 15:00
Asfaltové směsi pro rok 2018
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2018 18.05.2018 09:00
všechny zakázky