Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 – výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky do budovy 1. stupně (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2021 03.01.2022 09:00
Licence a podpora pro ServiceDesk a Asset Management ALVAO
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2021 16.12.2021 09:00
Zajištění služeb externího pověřence z hlediska obecného nařízení pro ochranu osobních údajů
Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.11.2021 03.12.2021 10:00
Novina – oprava vodní nádrže – projektová dokumentace
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2021 08.12.2021 09:00
Licence k softwarovým produktům Microsoft
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.11.2021 08.12.2021 09:00
Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2021 23.11.2021 09:00
Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311
Město Sokolov
podlimitní Hodnocení 08.10.2021 15.11.2021 10:00
všechny zakázky