Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Pionýrů - rekonstrukce zahrady
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2021 03.08.2021 09:00
Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 307, k. ú. Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 15.07.2021 03.08.2021 09:30
Asfaltové směsi pro rok 2021
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2021 30.07.2021 12:00
Dodávka IT vybavení pro Novostavbu pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově
Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2021 21.07.2021 10:00
Parkoviště v ulici Pionýrů u MŠ
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2021 22.07.2021 10:00
Výsledková LED obrazovka pro zimní stadion v Sokolově
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2021 15.07.2021 10:00
Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1492/17, k.ú. Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Hodnocení 24.06.2021 14.07.2021 09:00
Tiskové služby pro město Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Hodnocení 23.06.2021 21.07.2021 09:00
Chodník podél komunikace III/00630 k.ú. Těšovice
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.06.2021 12.07.2021 10:00
Ul. Vítězná, Sokolov – výstavba dopravní a technické infrastruktury – projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2021 23.06.2021 10:00
Dodávka bezpečnostních kamer pro Městskou policii Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.06.2021 23.06.2021 09:00
Asfaltové směsi pro rok 2020
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2020 22.06.2020 11:30
všechny zakázky