Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Lesní hospodářské osnovy pro ORP Sokolov ZO Sokolov II s platností od 1.1.2021 do 31.12.2030
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2019 18.12.2019 10:00
Městská knihovna, Staré náměstí čp. 134 a 135 - vybavení interiéru
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2019 16.12.2019 10:00
Parkoviště pro autobusovou a nákladní dopravu v ulici Nádražní - bývalé depo ČD - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.11.2019 27.11.2019 09:00
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 - nákup serveru (2. vyhlášení)
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.10.2019 21.11.2019 09:00
Oplocení hřbitova padlých sovětských zajatců, p.p.č. 2077, 2072, 1725/1, k. ú. Sokolov (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2019 11.11.2019 09:00
Sokolov - stavební úpravy komunikace ulice J.K. Tyla, vodovod, kanalizace
Město Sokolov
podlimitní Vyhodnoceno 17.09.2019 16.10.2019 10:00
všechny zakázky