Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Geodetické služby 2022 - 2026
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2022 02.06.2022 10:00
ZŠ Křižíkova – oprava kanceláře vedení školy
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2022 26.05.2022 09:00
Zimní stadion - oprava odtahu čpavku (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2022 26.05.2022 10:00
Kompletní parkovací systém pro parkoviště Ural Sokolov.
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2022 27.05.2022 15:00
ZŠ Rokycanova – oprava slaboproudých rozvodů
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2022 19.05.2022 09:30
Baník Sokolov - rekonstrukce šaten FK Sokolov - I. etapa
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 02.05.2022 02.06.2022 08:30
Zimní stadion Sokolov - rozšíření systému EPS: instalace nasávacího systému
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2022 17.05.2022 09:00
MŠ Pionýrů - oprava elektroinstalace čtyř tříd
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2022 18.05.2022 09:00
Areál Baník - míčová hala - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.04.2022 09.05.2022 09:00
ZŠ Švabinského - oprava podlahy chodby 2. NP 2. stupně
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.04.2022 09.05.2022 09:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Sokolov (2. vyhlášení)
Město Sokolov
nadlimitní Vyhodnoceno 23.03.2022 27.04.2022 09:00
Dodávka konektivity
Město Sokolov
podlimitní Vyhodnoceno 07.03.2022 11.04.2022 09:00
Novina – oprava vodní nádrže – projektová dokumentace
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.11.2021 08.12.2021 09:00
všechny zakázky