Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření skateparkového hřiště v areálu Baník Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2024 03.06.2024 08:30
Zajištění správy elektronických certifikátů vzdálenou formou - vzdálené podepisování a pečetění
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 31.05.2024 08:30
ČOV - Oprava elektroinstalace v budově hrubého čištění
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 30.05.2024 09:00
Parkoviště K+R v ul. Slavíčkova, Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 29.05.2024 08:30
Pořízení užitkového automobilu pro MDK Sokolov (2. vyhlášení)
Městský dům kultury Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2024 28.05.2024 09:00
MŠ Kosmonautů - oprava únikových schodišť
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2024 22.05.2024 09:00
Kino Alfa Sokolov – rekonstrukce venkovní terasy
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2024 21.05.2024 09:00
Baník Sokolov - rekonstrukce šaten FK Sokolov, zateplení fasády
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 30.04.2024 27.05.2024 08:30
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 – učebna dílen pro polytechnické vzdělávání: stavební úpravy
Město Sokolov
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2024 10.06.2024 09:00
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 – učebna dílen pro polytechnické vzdělávání: dodávka nářadí
Město Sokolov
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2024 10.06.2024 08:00
ZŠ Běžecká - oprava střechy nad vstupem do školy (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.04.2024 20.05.2024 09:00
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 – učebna dílen pro polytechnické vzdělávání: dodávka nábytku
Město Sokolov
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2024 03.06.2024 08:00
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 – učebna dílen pro polytechnické vzdělávání: dodávka IT vybavení
Město Sokolov
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2024 10.06.2024 09:00
ČOV - Výměna oken v budově hrubého čištění
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2024 22.05.2024 08:30
Sokolov - J. z Poděbrad 2046 - výměna 2 ks osobních výtahů
Sokolovská bytová s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.04.2024 09.05.2024 09:00
všechny zakázky