Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Chodník podél komunikace III/00630 k.ú. Těšovice
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2021 12.07.2021 10:00
Ul. Vítězná, Sokolov – výstavba dopravní a technické infrastruktury – projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2021 23.06.2021 10:00
Dodávka bezpečnostních kamer pro Městskou policii Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2021 23.06.2021 09:00
Výměna střechy nad šatnami FK Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2021 16.06.2021 10:00
MŠ Kosmonautů – herní plocha
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2021 24.05.2021 09:00
Odstranění staveb řadových garáží v lokalitě Sokolov - Jižní lom (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2021 18.05.2021 10:00
MŠ Alšova – herní plocha
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2021 12.05.2021 09:00
Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Vyhodnoceno 17.03.2021 07.04.2021 09:00
ZŠ Rokycanova - opravy vnitřních instalací - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.02.2021 15.03.2021 10:00
Asfaltové směsi pro rok 2020
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2020 22.06.2020 11:30
všechny zakázky