Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a instalace nového skateparkového prvku na areál Baník Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2021 07.10.2021 10:00
Instalace bezpečnostních kamer pro Městskou policii Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2021 29.09.2021 09:00
Dodávka 6 ks PC pro Městský úřad Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2021 15.09.2021 09:00
Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov (2. vyhlášení)
Město Sokolov
podlimitní Hodnocení 23.08.2021 08.09.2021 09:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel města Sokolov
Město Sokolov
nadlimitní Příjem nabídek 19.08.2021 04.10.2021 09:00
Revitalizace Antonínských mostů – SO 202 (přes řeku) – výběr TDS a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.08.2021 08.09.2021 09:00
Dodávka modulu komunální odpady včetně integračních prací do systému PROXIO
Město Sokolov
nadlimitní Vyhodnoceno 04.08.2021 06.09.2021 09:00
Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 307, k. ú. Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Vyhodnoceno 15.07.2021 03.08.2021 09:30
Tiskové služby pro město Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Vyhodnoceno 23.06.2021 21.07.2021 09:00
Asfaltové směsi pro rok 2020
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2020 22.06.2020 11:30
všechny zakázky