Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.91 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 17.12.2020 25.01.2021 10:00
Zajištění výkonu autorského dozoru pro stavbu "Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově"
Město Sokolov
podlimitní Hodnocení 17.12.2020 13.01.2021 10:00
Upgrade MS Dynamics NAV na verzi 2017 včetně integračních prací do systému PROXIO
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 16.12.2020 18.01.2021 09:00
Dodávka vybavení prádelny pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově
Město Sokolov
nadlimitní Vyhodnoceno 08.10.2020 16.11.2020 10:00
Dodávka gastrotechnologie pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově (2. vyhlášení)
Město Sokolov
nadlimitní Vyhodnoceno 02.10.2020 09.11.2020 10:00
Asfaltové směsi pro rok 2020
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2020 22.06.2020 11:30
všechny zakázky