Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
DDM - oprava elektroinstalace, pavilon C
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2020 05.02.2020 09:00
Městská knihovna, Staré náměstí čp. 134 a 135 - vybavení interiéru (2. vyhlášení)
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 16.01.2020 03.02.2020 10:00
Dodávka konektivity pro Městský úřad Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2020 27.01.2020 10:00
Sokolov, Jižní lom II - územní studie
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.01.2020 27.01.2020 09:00
Zateplení bytových domů na nám. Budovatelů č.p. 1404-07 a č.p. 1421-28 v Sokolově - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.12.2019 15.01.2020 10:00
ZŠ Rokycanova - sportovní zázemí na p.p.č. 77/4 - 2. vyhlášení
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.12.2019 15.01.2020 09:00
Opěrná zeď v Košické ulici, Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.12.2019 13.01.2020 09:00
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 - nákup serveru (2. vyhlášení)
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.10.2019 21.11.2019 09:00
všechny zakázky