Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k.ú. Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2019 08.07.2019 10:00
Demolice objektů na p. p. č. 306, 307, 2227, 2228 a 2250, vše v k.ú. Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2019 27.06.2019 10:00
Parkovací etáže v ulici Slavíčkova, Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2019 01.07.2019 09:00
Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k. ú. Sokolov – výběr TDI a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2019 25.06.2019 09:00
Regulace otopné soustavy, údržba a opravy otopné soustavy a soustavy rozvodů vody v budovách MěÚ Sokolov (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2019 17.06.2019 10:00
Oprava chodníků na náměstí Budovatelů
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2019 13.06.2019 09:00
Parkoviště K+R u ZŠ B. Němcové v Sokolově
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.05.2019 30.05.2019 10:00
Parkoviště K+R u ZŠ Pionýrů v Sokolově
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2019 29.05.2019 10:00
MŠ M. Majerové – stavební úpravy pavilonu I včetně elektroinstalace – výběr TDI (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2019 27.05.2019 09:00
Demolice bývalých objektů ČD na p. č. 810 a p. č. 808 v k. ú. Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2019 23.05.2019 09:00
Podzemní parkovaní, náměstí Budovatelů, Sokolov – architektonická studie
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2019 22.05.2019 10:00
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – 2. etapa, k.ú. Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Hodnocení 02.05.2019 10.06.2019 10:00
SOTES Sokolov spol. s r.o. – Dodávka vozidel pro svoz odpadu
SOTES Sokolov spol. s r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 22.03.2019 24.04.2019 10:00
Asfaltové směsi pro rok 2019
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.03.2019 01.04.2019 11:30
Nákup sekačky na trávu vč. příslušenství
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2019 29.03.2019 11:30
všechny zakázky