Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění staveb řadových garáží v lokalitě Sokolov - Jižní lom
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2021 19.04.2021 10:00
MŠ Kosmonautů - oprava střechy zeleného pavilonu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2021 19.04.2021 10:30
Chodník v ul. Závodu míru od sil. II/210 k ul. Slovenská, chodník u komunikace II/210 u ČS ONO, v úseku OK – Stará Ovčárna
Město Sokolov
podlimitní Hodnocení 18.03.2021 07.04.2021 10:00
Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Hodnocení 17.03.2021 07.04.2021 09:00
MŠ Vrchlického - oprava podlahy dolní třídy
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2021 08.04.2021 09:00
Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 – oprava venkovní kanalizace
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2021 02.04.2021 10:00
Výstavba dopravní a technické infrastruktury - DEPO III, Sokolov – projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2021 25.03.2021 10:00
ZŠ Rokycanova - opravy vnitřních instalací - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2021 15.03.2021 10:00
ZŠ Švabinského - oprava sociální zařízení 2. stupně
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2021 15.03.2021 10:00
ZŠ Běžecká – rekonstrukce střešního pláště pavilonu 3
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2021 15.03.2021 10:00
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových vod
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.02.2021 03.03.2021 10:00
Vypracování znaleckého posudku na nemovité věci
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2021 26.02.2021 09:00
DDM - Zahradní altán pro akce a činnosti pro volně příchozí
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.02.2021 17.02.2021 10:00
Asfaltové směsi pro rok 2020
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2020 22.06.2020 11:30
všechny zakázky