Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici Slovenská, Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 13.02.2023 08:30
Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725 - retence dešťových vod
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2023 09.02.2023 09:00
Chráněné dílny, Poláčkova 2048 - oprava střešní krytiny nad pobytovou částí
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2023 10.02.2023 08:30
Parkoviště v ulici Sokolovská u Herby
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 23.01.2023 08.02.2023 09:00
Parkoviště v ulici Heyrovského za bývalou ZŠ Sokolovská
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 23.01.2023 08.02.2023 10:00
Služby certifikovaného arboristy pro období 2023 - 2027 (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2023 01.02.2023 09:00
Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - retence dešťových vod
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.01.2023 30.01.2023 10:00
Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.01.2023 25.01.2023 08:00
Stavební úpravy bytových jednotek Sokolov
Sokolovská bytová s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.01.2023 18.01.2023 09:00
Dodávka a instalace plynových kotlů
Dům dětí a mládeže Sokolov, příspěvková organizace, Spartakiádní 1937
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.01.2023 25.01.2023 08:30
Baník Sokolov – rekonstrukce bytů v budově FK Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Hodnocení 21.12.2022 16.01.2023 08:30
Kompletní parkovací systém pro parkoviště Ural Sokolov.
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.05.2022 27.05.2022 15:00
všechny zakázky