Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zimní stadion - rozšíření systému EPS: instalace nasávacího systému
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2020 28.07.2020 10:00
Dodávka gastrotechnologie pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově
Město Sokolov
nadlimitní Příjem nabídek 25.06.2020 05.08.2020 10:00
Dodávka mobiliáře pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově
Město Sokolov
nadlimitní Příjem nabídek 25.06.2020 05.08.2020 11:00
Sokolov, Jižní lom II. – výstavba dopravní a technické infrastruktury – projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2020 13.07.2020 10:00
Asfaltové směsi pro rok 2020
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2020 22.06.2020 11:30
Geodetické práce 2020 - 2022 (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2020 17.06.2020 10:00
Podzemní kontejnery na separovaný odpad - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.04.2020 15.05.2020 09:00
všechny zakázky