Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oplocení hrobky rodiny Schuster
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2020 09.03.2020 08:30
MŠ Kosmonautů - oprava elektroinstalace pavilonu B
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2020 05.03.2020 09:30
Zimní stadion - stavební úpravy šaten - II. etapa
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2020 05.03.2020 09:00
Pořízení nákladního vozidla na svoz odpadu o celkové technické hmotnosti do 7.000 kg
SOTES Sokolov spol. s r.o.
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2020 28.02.2020 10:00
Přístřešky autobusových zastávek v Sokolově
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2020 21.02.2020 09:00
MDK Sokolov - zádveří
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2020 20.02.2020 09:00
ZŠ Rokycanova - opravy vnitřních instalací - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2020 20.02.2020 10:00
Ozelenění města Sokolova na rok 2020
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.02.2020 18.02.2020 10:00
ZŠ Běžecká - výmalba vybraných místností
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2020 18.02.2020 10:00
Zateplení bytových domů na nám. Budovatelů č.p. 1404-07 a č.p. 1421-28 v Sokolově - projekční práce - 2. vyhlášení
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.01.2020 12.02.2020 08:30
MŠ M. Majerové - stavební úpravy pavilonu II včetně elektroinstalace
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.01.2020 12.02.2020 09:30
Baník - ubytovna s kancelářemi FK Sokolov v areálu Baník Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.01.2020 12.02.2020 10:00
ZŠ Švabinského - oprava školnického bytu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.01.2020 12.02.2020 09:00
Městská knihovna, Staré náměstí čp. 134 a 135 - vybavení interiéru (2. vyhlášení)
Město Sokolov
podlimitní Vyhodnoceno 16.01.2020 12.02.2020 10:00
Sokolov, Jižní lom II - územní studie
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.01.2020 27.01.2020 09:00
všechny zakázky