Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Demolice budov v areálu bývalého DEPA – projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2019 01.03.2019 09:00
Krejcarová lávka přes řeku Ohři, Sokolov - koordinátor BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2019 04.03.2019 09:00
Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového areálu – I.etapa
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 13.02.2019 11.03.2019 10:00
Stavební úpravy křižovatky ulic Závodu míru – Švabinského – Křižíkova, Sokolov – projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2019 27.02.2019 09:00
Ozelenění města Sokolova na rok 2019
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2019 26.02.2019 10:00
Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov - koordinátor BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2019 22.02.2019 10:00
Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového areálu – I. etapa – výběr TDI a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2019 22.02.2019 09:00
ZŠ Rokycanova – opravy vstupů
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2019 25.02.2019 09:00
ZŠ Rokycanova – výměna vstupních dveří
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2019 25.02.2019 09:30
ZŠ Křižíkova - výměna podlahových krytin
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2019 25.02.2019 10:00
ZŠ B. Němcové - oprava malé tělocvičny
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2019 25.02.2019 10:00
Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1492/17, k.ú. Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2019 20.02.2019 10:00
Multifunkční hřiště - Závodu míru - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2019 15.02.2019 08:30
Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově - 3. etapa: Vnitroblok a parkoviště v ul. Atletická - koordinátor BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.01.2019 14.02.2019 09:00
Regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Sídliště Vítězná v Sokolově – 3. etapa: Vnitroblok a parkoviště v ul. Atletická - výběr TDI
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2019 14.02.2019 09:30
všechny zakázky