Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Celoroční péče o květinové nádoby na pěší zóně 5. května v Sokolově
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2012 12.03.2012 12:00
03-MP - Dodávka monitorů LED TV
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2011 21.12.2011 11:00
Kamery pro kamerový systém MP Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2011 21.12.2011 11:00
Informační systém Městské policie Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2011 22.12.2011 09:00
Integrovaný řídící systém – Genetec Omnicast
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2011 22.12.2011 14:00
Dodání nábytku do kanceláří Městské policie.
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2011 12.12.2011 14:00
HW kamerové body - servery
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2011 02.12.2011 10:00
10- OI -Dodávka aplikace "Centrální evidence smluv pro MěÚ Sokolov"
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2011 05.12.2011 10:00
Dětské hřiště u MDK Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2011 02.11.2011 14:00
Software pro správu ICT
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2011 03.11.2011 10:00
Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ - 3. etapa, 2. část
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2011 14.10.2011 00:00
Rekonstrukce bazénu 6.ZŠ a sadové úpravy - změny
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 01.10.2011 05.10.2011 00:00
Dodavatel v rámci projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích"
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 22.09.2011 07.10.2011 09:00
Rekonstrukce dvou tanečních zkušeben v MDK
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2011 14.09.2011 10:00
Rekonstrukce MěÚ - EPS (přízemí objektu)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2011 05.09.2011 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016