Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Šatní skříňky pro ZŠ Rokycanova 258, Sokolov
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2012 29.10.2012 10:00
Informační systém označení dveří – vstupů do kanceláří městského úřadu.
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2012 02.11.2012 12:00
Dodání osobního automobilu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2012 29.10.2012 17:00
Loutková scéna v přízemí MDK Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2012 21.09.2012 11:00
Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno, resp. Komoditní burze PROFIT
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2012 12.09.2012 09:00
Dodávka počítačů a grafických karet pro kamerový systém Městské policie Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2012 10.08.2012 12:00
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - Intenzifikace ČOV Sokolov - 1. etapa
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2012 27.08.2012 11:00
Soutěž o návrh:"Návrh na nejvhodnější řešení hazardu ve městě Sokolov"
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2012 28.06.2012 09:00
Dodávka krmení pro psy
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2012 01.06.2012 10:00
„Správa a servis kamerových bodů Městské policie Sokolov“
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2012 01.06.2012 09:00
Oprava betonové konstrukce rabat
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2012 28.05.2012 12:00
Soutěž o návrh: „Návrh optimální infrastruktury připojení kamerových bodů Městské policie Sokolov“
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2012 18.05.2012 09:00
Mobilní aplikace
Městský dům kultury Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2012 16.05.2012 10:00
Dodávka konvektomatu do školní jídelny Mateřské školy Sokolov, Pionýrů 1344
Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2012 04.05.2012 12:00
Dodávka kotců pro psy
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2012 16.04.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016