Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka plynového varného kotle do školní jídelny
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2013 08.07.2013 13:00
Bezpečné město - Měření rychlosti vozidel a dodržování pravidel silničního provozu v obci s rozšířenou působností Sokolov
Město Sokolov
nadlimitní Zadáno 15.05.2013 31.07.2013 10:00
Oprava komunikace Vítězná
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 13.05.2013 05.06.2013 10:00
Dodávka vybavení kuchyně v restauraci Městského domu kultury Sokolov
Městský dům kultury Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2013 21.05.2013 13:00
Zpracování studie - posouzení finančních, technických a časových možností zajištění dodávek tepla pro město Sokolov a technologicky související odběratele po roce 2015
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2013 13.05.2013 09:00
GEODETICKÉ PRÁCE
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2013 11.03.2013 13:00
Pořízení krátkých střelných zbraní pro Městskou policii Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2013 08.03.2013 09:00
Vybavení svatební obřadní síně v zámku v Sokolově, včetně architektonického návrhu řešení interiéru.
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2013 21.02.2013 14:00
Dotazníkové šetření zaměřené na klima školy
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2013 23.01.2013 10:00
Rozšíření serveru Městské policie Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2012 12.12.2012 08:00
Dodávka venkovních kamer pro kamerový systém Městské policie Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2012 07.12.2012 10:00
Technická a servisní podpora pro software Genetec Omnicat
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2012 03.12.2012 13:00
Centrální dodávka plynu na rok 2013
Správa sportovních zařízení Sokolov, spol. s. r. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2012 04.12.2012 09:00
Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2012 30.11.2012 11:00
Šatní skříňky pro ZŠ Rokycanova 258, Sokolov
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2012 29.10.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016