Veřejná zakázka: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov - projekční práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2199
Systémové číslo: P22V00000162
Datum zahájení: 09.01.2023
Nabídku podat do: 25.01.2023 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov - projekční práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, řešící stavební úpravy objektu č. p. 1938 (budova bývalé hygieny v ul. Petra Chelčického 1938, Sokolov), umístěného na p. p. č. 3442/2 v k. ú. Sokolov. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Projektová dokumentace bude řešit úpravy objektu pro zdravotnické účely, tedy ordinace lékařů se specifickými nároky na technické vybavení (např. zubní ordinace) a vybudování druhého výtahu v budově. Předmětem stavebních úprav bude také demolice stávajícího vstupního schodiště, nezbytné úpravy navazujících chodníků a zpevněných ploch a kácení stromů v těsné blízkosti objektu. Hlavní vstup bude nově vybudován v 1. NP objektu. V rámci projektové dokumentace bude posouzena únosnost střešní konstrukce pro budoucí umístění fotovoltaických panelů a navrženy trasy kabeláže vč. umístění akumulátorů.

Projektová dokumentace bude zpracována předána v rozsahu:
a) Projektová dokumentace pro územní řízení, resp. pro společné územní a stavební řízení, pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby.
b) Položkový rozpočet se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a to jak oceněného tak i slepého.
c) Autorský dozor projektanta.

Součástí díla je rovněž kompletní inženýrská činnost pro získání územního souhlasu či územního rozhodnutí, resp. povolení stavby, tj. zajištění kompletní dokladové části, včetně vyřízení všech rozhodnutí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 840 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků