Veřejná zakázka: Úprava křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru - projekční práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2170
Systémové číslo: P22V00000133
Datum zahájení: 17.08.2022
Nabídku podat do: 01.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava křižovatky Slovenská - Lipová - Závodu míru - projekční práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na řešení dopravní situace, resp. křižovatky na frekventované ulici Závodu míru v Sokolově. Součástí návrhu bude řešení místa pro přecházení včetně jeho osvětlení a případné řešení odvodnění v zájmovém území.

Dílo bude zpracováno a předáno v tomto rozsahu:
a) hrubopis projektové dokumentace návrhu dopravního řešení a uspořádání parkování v zájmovém území za účelem případných připomínek k návrhu, a to ve zjednodušené podobě zpracované ve stupni pro společné územní a stavební řízení v rozsahu;
b) kompletní čistopis projektové dokumentace dopravního řešení a uspořádání parkování ve stupni pro společné územní a stavební řízení;
c) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet;
d) případně provedené hydrogeologické průzkumy zájmového území;
e) polohopis a výškopis.
Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost potřebná pro podání žádosti o společné územní a stavební řízení a podání žádosti vydání stavebního povolení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky