Veřejná zakázka: Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 – oprava venkovní kanalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1916
Systémové číslo: P21V00000035
Datum zahájení: 17.03.2021
Nabídku podat do: 02.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 – oprava venkovní kanalizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava kanalizace Mateřské školy Sokolov, Marie Majerové 1650, a to výměna venkovní trasy v severovýchodní části pozemku zahrady mateřské školy mezi stávajícími dvěma šachtami v délce asi 26 metrů. Současné potrubí z kameniny DN 200 je porušeno kořenovým systémem již pokácených stromů a je zaústěno do šachty bezprostředně vně plotu mateřské školy vedle komunikace. Současné potrubí by mělo být nahrazeno potrubím KG SN 8, velikost DN 200. Předpokládaná hloubka výkopu je 1,85 až 2,3 m. Včetně napojení obou šachet, zkoušek těsnosti a kamerové zkoušky. Lože z písku 100 mm, obsyp potrubí pískem 300 mm nad potrubí, zásyp rýhy, obnovení travnatých ploch. Součástí prací je i odstranění 4 ks pařezů, demontáž a zpětná montáž jednoho plotového pole i podhrabové desky a demontáž + zpětná montáž jedné patky/ukotvení herního prvku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 190 366 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky