Veřejná zakázka: Výstavba dopravní a technické infrastruktury - DEPO III, Sokolov – projekční práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1911
Systémové číslo: P21V00000030
Datum zahájení: 09.03.2021
Nabídku podat do: 25.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba dopravní a technické infrastruktury - DEPO III, Sokolov – projekční práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a to v rozsahu:

a) 2 studie návrhu řešení uspořádání území, vč. odhadu investičních nákladů na realizaci stavby
b) hrubopis projektové dokumentace dopravní a technické infrastruktury ve stupni pro společné územní a stavební řízení
c) čistopis projektové dokumentace dopravní a technické infrastruktury ve stupni pro společné územní a stavební řízení
d) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet

Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost potřebná pro podání žádosti o společné územní a stavební řízení a podání žádosti vydání stavebního povolení

Podrobnější specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci - Výzvě a návrhu Smlouvy o dílo (Příloha č. 3 Zadávací dokumentace - Výzvy).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 480 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky