Veřejná zakázka: Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových vod - výběr TDI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1878
Systémové číslo: P20V00000179
Datum zahájení: 29.01.2021
Nabídku podat do: 16.02.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových vod - výběr TDI
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je obstarání činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDI“) podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nad Stavbou s názvem „Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 – retence dešťových vod“.
Součástí plnění zakázky je také účast v komisi při výběru Zhotovitele stavby, pokud k tomu bude technický dozor vyzván Zadavatelem.

Charakteristika Stavby:
V prostoru Základní školy Sokolov, Běžecká 2055 dojde k vybudování nové dešťové kanalizace, kterou budou zachycovány dešťové vody v retenčních nádržích s regulovaným odtokem z bezpečnostního přepadu do stávající dešťové kanalizace. Srážkové vody ze dvou podzemních akumulačních nádrží budou opět využívány.

Projekt „Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 – retence dešťových vod“ je spolufinancován Evropskou unií – Evropské strukturální a investiční fondy – Operační program Životní prostředí, reg. číslo: Z.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0012918

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 24 793 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky