Veřejná zakázka: Demolice objektu p.p.č. 2250 v ul. Hornická, Sokolov - výběr TDI a koordinátora BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1851
Systémové číslo: P20V00000152
Datum zahájení: 02.10.2020
Nabídku podat do: 19.10.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Demolice objektu p.p.č. 2250 v ul. Hornická, Sokolov - výběr TDI a koordinátora BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Zakázka je dělena na 2 části. Účastník může podat nabídku do jedné či obou částí. Pokud má účastník zájem o realizaci obou částí veřejné zakázky, musí podat dvě samostatné nabídky, každou vždy do příslušné části zakázky.

Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP při realizaci díla "Demolice objektu p.p.č. 2250 v ul. Hornická, Sokolov".

1. část. TDI
Předmětem 1. části zakázky je obstarání činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen "TDI") podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nad Stavbou. Součástí plnění zakázky je také účast v komisi při výběru Zhotovitele díla, pokud k tomu bude technický dozor vyzván Zadavatelem.

2. část - koordinátor BOZP
Předmětem 2. části zakázky je obstarání činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ze dne 12. prosince 2006.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy