Veřejná zakázka: Sokolov, Jižní lom II. – výstavba dopravní a technické infrastruktury – projekční práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1792
Systémové číslo: P20V00000093
Datum zahájení: 10.06.2020
Nabídku podat do: 28.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sokolov, Jižní lom II. – výstavba dopravní a technické infrastruktury – projekční práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na vybudování dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Jižní lom II. v Sokolově.

Projektová dokumentace bude zpracovaná v členění na dvě samostatné na sebe navazující stavební části – Jižní lom II RD 1. etapa, která bude dopracovaná do stupně pro provádění stavby a Jižní lom II. RD 2. etapa, která bude dopracovaná pouze do hrubopisu, a to v následujícím rozsahu:
a) hrubopis tří variant dispozičního uspořádání;
b) projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, resp. společné územní a stavební řízení, případně vodoprávní řízení včetně dokladové části a výškopisného a polohopisného zaměření;
c) projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně položkového rozpočtu se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a to jak oceněného, tak i slepého. Rozpočet bude rozdělen za každou etapu zvlášť;
d) autorský dozor projektanta
Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení…

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky