Veřejná zakázka: Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov - projekční práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1771
Systémové číslo: P20V00000072
Datum zahájení: 12.03.2020
Nabídku podat do: 10.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov - projekční práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, která bude řešit plochou střechu zimního stadionu v areálu Baník Sokolov.

Projektová dokumentace pro dílo s názvem: „Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov“ bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace.
Projektová dokumentace bude zpracována v členění na dvě samostatné stavební části tak, aby práce mohly být zadány v samostatných realizačních etapách dle finančních možností objednatele, a každá část byla v následujícím rozsahu:
a) projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, resp. pro společné územní
a stavební řízení, pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby
b) položkový rozpočet se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a to jak oceněného, tak i slepého a to jak v tištěné, tak i elektronické podobě
c) autorský dozor projektanta
Součástí plnění je také kompletní inženýrská činnost pro získání územního souhlasu či územního rozhodnutí, resp. povolení stavby. Součástí plnění je také provedení potřebných průzkumů a doměření stávajícího stavu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 413 223 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky