Veřejná zakázka: Přístřešky autobusových zastávek v Sokolově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1745
Systémové číslo: P20V00000046
Datum zahájení: 05.02.2020
Nabídku podat do: 21.02.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístřešky autobusových zastávek v Sokolově
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodání a montáž 38 kusů autobusových přístřešků na území města Sokolova. Vždy se jedná o pořízení přístřešku autobusové zastávky včetně stavebních prací pro kotvení přístřešku a jeho instalace na příslušné místo, dodávka a montáž mobiliáře (odpadkový koš, lavička a informační vitrína), dle přílohy č. 2 smlouvy o dílo – Specifikace prací, která je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.
Původní přístřešky autobusových zastávek zhotovitel odstraní a zlikviduje, a následně vybuduje přístřešky nové.
Umístění nových přístřešků autobusových zastávek bude provedeno na stávajícím místě, v případě odchylky nutno vycentrovat doprostřed místa, před samotným umístěním nutné schválit objednavatelem. Přístřešek musí být mobilní (v případě nutnosti jeho operativní přemístění na jiné místo).
Zhotovitel provede potřebné stavební práce pro umístnění nových autobusových přístřešků s ohledem na vedení inženýrských sítí v daném místě, tj. před zahájením stavebních prací provede zhotovitel šetření, zda se v místě nacházejí inženýrské sítě a zda nebrání provedení stavebních prací.

Podrobnější informace viz: Zadávací dokumentace - Výzva a návrh smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky