Veřejná zakázka: Podzemní parkovaní, náměstí Budovatelů, Sokolov – architektonická studie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1560
Systémové číslo: P19V00000105
Datum zahájení: 06.05.2019
Nabídku podat do: 22.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podzemní parkovaní, náměstí Budovatelů, Sokolov – architektonická studie
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě, jejíž návrh je Přílohou č. 3 této ZD. Studie bude řešit podzemní parkování pod náměstím Budovatelů v Sokolově.

Studie bude zpracována v tomto rozsahu:

Návrh optimalizovaného objemového řešení podzemního parkoviště – parkování, vjezdy a výjezdy, vstupy a výstupy z parkování, únikové cesty, napojení na komunikace, napojení na Městský dům kultury Sokolov, Městský úřad a OD Ural. Úpravy náměstí vyvolané výstavbou podzemního parkování. Návrh dopravního řešení – úrovňové připojení na komunikace.

Studie – návrh technického a dispozičního řešení stavby v členění:
a) Průvodní zpráva
b) Přehledná situace oblasti
c) Situace – návrh dopravního napojení a uspořádání nadzemního parkování
d) Situace - návrh nadzemních úprav (sadové a parkové úpravy)
e) Půdorysy
f) Podélné řezy
g) Příčné řezy
h) Pohledy – parkovací garáž (3D vizualizace) vč. nejbližší zástavby
i) Nadhledy – nadzemní úpravy a uspořádání (3D vizualizace) vč. nejbližší zástavby
j) Standardizovaný položkový kvalifikovaný odhad rozpočtu celkových nákladů pro každou dílčí variantu řešení návrhu
k) Hrubý odhad provozních nákladů

Studie bude obsahovat čtyři varianty způsobu řešení podzemního parkování v dané lokalitě.
A. jednopodlažní parkování pod plochou náměstí Budovatelů na p.p.č. 900 v k. ú. Sokolov
B. dvoupodlažní parkování pod plochou náměstí Budovatelů na p.p.č. 900 v k.ú. Sokolov
C. jednopodlažní parkování pod plochou náměstí Budovatelů na p.p.č. 900 v k.ú. Sokolov spojené s jednopodlažním parkováním pod plochu stávajícího parkoviště na p.p.č. 3019/1 a 3019/2 v k.ú. Sokolov před OD Ural
D. dvoupodlažní parkování pod plochou náměstí Budovatelů na p.p.č. 900 v k.ú. Sokolov spojené s jednopodlažním parkováním pod plochu stávajícího parkoviště na p.p.č. 3019/1 a 3019/2 v k.ú. Sokolov před OD Ural

Součástí díla není geodetické zaměření, geologický a hydrogeologický o průzkum, ani inženýrská činnost pro zjištění sítí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky