Veřejná zakázka: Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – 2. etapa, k.ú. Sokolov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1553
Systémové číslo: P19V00000098
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-031660
Datum zahájení: 02.05.2019
Nabídku podat do: 10.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – 2. etapa, k.ú. Sokolov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je regenerace další části lesoparku pod rozhlednou Hard, k.ú. Sokolov, spočívající především v kácení dřevin (včetně rizikového), ošetření dřevin a výsadbě nových dřevin. V rámci plnění dojde v dotčeném území k odstraňování vybraných dřevin rostoucích mimo pozemky plnící funkci lesa za účelem vytvoření základní kostry dlouhodobě udržitelného porostu. Dále budou provedeny zásahy na vybraných stromech za účelem obnovy a zachování jejich estetických a ekologických funkcí včetně zajištění provozní bezpečnosti. V neposlední řadě dojde i k výsadbě nových dřevin, které doplní vytvořenou kostru porostu. Základních účelem stavby je posílit biodiverzitu sídelní krajiny centrální části města, ekologickou stabilitu porostu v minulosti postiženého naprostou absencí údržby a obnovu funkčních ploch sídelní zeleně. Z hlediska přírodní kategorizace lze stávající porost z větší části charakterizovat jako městský les s absencí výchovných zásahů se spontánními nálety dřevin (plochy Pod hřbitovem a Nad silnicí). Menší část zeleně reprezentuje solitérní dřeviny v sídlištní zástavbě, resp. fragmenty liniových výsadeb v prostoru starého hřbitova. Celková výměra řešeného území činí 6,5 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 313 011 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky