Veřejná zakázka: Lesní hospodářské osnovy pro ORP Sokolov ZO Sokolov I s platností od 1.1.2020 do 31.12.2029

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1546
Systémové číslo: P19V00000091
Datum zahájení: 04.04.2019
Nabídku podat do: 26.04.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lesní hospodářské osnovy pro ORP Sokolov ZO Sokolov I s platností od 1.1.2020 do 31.12.2029
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen LHO) pro zařizovací obvod Sokolov I s platností od 1.1.2020 do 31.12.2029 pro právnické a fyzické osoby vlastnící lesy o celkové výměře menší než 50 ha ve správním území ORP Sokolov.
Předběžná výměra pozemků spadajících do zpracování LHO činí (ke dni podpisu Smlouvy o dílo) 133,79 ha. Konečná výměra bude upřesněna podle celkové plochy, která bude uvedena v plochové tabulce LHO.
Součástí zakázky je rovněž zajištění či provedení veškerých potřebných průzkumů, povolení, činností atp. nezbytných k řádnému provedení díla, vč. jejich vyhodnocení, stejně jako případných kontrolních, poradenských, technických, administrativních a dalších prací či služeb nezbytných k řádnému dokončení díla, přičemž náklady na provedení nebo zajištění uvedených činností, prací či služeb jsou zahrnuty již v ceně díla.

Další závazné podmínky plnění veřejné zakázky viz: Příloha č. 3 Návrh Smlouvy o dílo - dostupná v sekci "Zadávací dokumentace".

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 75 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky