Veřejná zakázka: Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov - projekční práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1209
Systémové číslo VZ: P18V00000080
Datum zahájení: 27.03.2018
Nabídku podat do: 12.04.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy komunikace v ulici Lidické nábřeží, Sokolov - projekční práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektová dokumentace, která bude řešit návrh úpravy a dopravního uspořádání místní komunikace. V rámci úprav budou navrženy dvě parkovací plochy v prolukách mezi bytovými domy. V rámci dokumentace bude řešeno odvedení srážkových vod, veřejné osvětlení a případné přeložky sítí. Součástí díla je také kompletní inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, resp. pro společné územní a stavebné řízení, tj. zajištění kompletní dokladové části včetně vyřízení všech rozhodnutí, zejména zajištění vyjádření správců sítí, projednání předmětné projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení, včetně zajištění jejich kladných stanovisek. Součástí inženýrské činnosti je také účast při všech řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 380 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky