Veřejná zakázka: ZŠ Švabinského - oprava podlahy na I. stupni - instalační kanál a oprava sprch v pavilonu tělovýchovy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1190
Systémové číslo VZ: P18V00000061
Datum zahájení: 06.03.2018
Nabídku podat do: 28.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Švabinského - oprava podlahy na I. stupni - instalační kanál a oprava sprch v pavilonu tělovýchovy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zakázky oprava podlahy na I. stupni nad instalačním kanálem a oprava sprch v pavilonu tělovýchovy.
Stávající provedení zakrytí instalačního kanálu je provedeno ze žebrovaného plechu, který vlivem vibrací poškozuje podlahovou krytinu v celé délce chodby. V rámci stavby dojde k sejmutí stávající krytiny, vybourání stávajícího plechového krytí a částečnému ubourání bočních stěn kanálu. Následně budou stěny dozděny do stejné výšky tak, aby mohly být osazeny vodorovně trapézové plechy, které budou přebetonovány. V určených místech budou také osazeny typizované hliníkové rámy pro revizní otvory. Finální povrch bude opatřen samonivelační stěrkou a zátěžovým PVC.
Oprava sprch v tělocvičně se týká nahrazení stávajícího jednotrubkového rozvodu, který je veden ze směšovače v jiných místnostech. Budou provedeny nové rozvody teplé a studené vody až k nově instalovaným směšovacím bateriím ve sprchách dívek i chlapců v 1. i 2. NP a provedeny lokální opravy rozvodů kanalizace. Oprava rozvodů vody nepředpokládá kompletní výměnu vyhovujících obkladů, proto je trasování voleno tak, aby došlo k nejmenšímu zásahu do stávajících obkladů. Ve sprchách dívek i chlapců ve 2.NP dojde k vybourání stávajících podlah, kde vlivem nedostatečně provedených izolací dochází k pronikání vody stropem do 1.NP. Podlahy budou nově vyspádovány do nově osazené podlahové vpusti, bude proveden nový hydroizolační nátěr a položena nová dlažba.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 930 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky