Veřejná zakázka: ZŠ Běžecká - oprava balkonu nad vstupem do krytu CO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1148
Systémové číslo VZ: P18V00000023
Datum zahájení: 01.02.2018
Nabídku podat do: 19.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Běžecká - oprava balkonu nad vstupem do krytu CO
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajícího balkonu, který slouží jako úniková cesta z tělocvičen. Stávající pochozí plocha z dlaždic je na několika místech prosedlá, nedostatečné odvodnění spojené s průsaky vody způsobily zvětrání a destrukci pohledové i podhledové omítky konstrukce. Před samotnou opravou budou rozebrány původní konstrukční vrstvy dle projektové dokumentace, bude odstraněna dlažba a omítka ze soklu zábradlí a oklepána nesoudržná omítka balkonu. Samotná oprava bude řešit novou skladbu konstrukčních vrstev vč. hydroizolace. Plocha bude vyspádována od budovy a na kraji podél soklu zábradlí bude instalován odvodňovací prvek na jedné straně zaústěn do stávající kanalizační šachty a na straně druhé např. drenážní trubkou do terénu. Stávající zateplení budovy bude prodlouženo po úroveň podlahy balkonu, opatřeno nopovou fólií a omítkou. Sokl zábradlí bude oplechován. Pohledová i podhledová část balkonu bude po oklepání, vyspravení a očištění opatřena vnější štukovou omítkou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 380 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky