Profil zadavatele: Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37

  • Název: Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37
  • IČO: 69978972
  • Adresa:
    Staré náměstí 37, 35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_57.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení