Profil zadavatele: Sokolovská chráněná s.r.o.

  • Název: Sokolovská chráněná s.r.o.
  • IČO: 07409648
  • Adresa:
    Komenského 77
    35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_1409.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektřiny na období 01.01.2024 – 31.12.2024
nadlimitní Zadáno 05.12.2023 05.12.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016