Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Zpracování studie - posouzení finančních, technických a časových možností zajištění dodávek tepla pro město Sokolov a technologicky související odběratele po roce 2015
Odesílatel Milada Dudková
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.05.2013 16:40:53
Předmět Oznámení o výběru, rozhodnutí o přidělení VZ

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky


Přílohy
- Oznameni_rozhodnuti.pdf (372.67 KB)