Veřejná zakázka: Zpracování studie - posouzení finančních, technických a časových možností zajištění dodávek tepla pro město Sokolov a technologicky související odběratele po roce 2015

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 288
Systémové číslo: P13V00000030
Počátek běhu lhůt: 27.04.2013
Nabídku podat do: 13.05.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování studie - posouzení finančních, technických a časových možností zajištění dodávek tepla pro město Sokolov a technologicky související odběratele po roce 2015
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem studie bude navržení základního technického řešení objektivní porovnání jednotlivých variant včetně návaznosti na zajištění tepla pro sousední obce. Pro jednotlivé varianty zpracovat předpoklad investičních nákladů na straně dodavatele tepla, investičních nákladů na straně města Sokolov a kalkulace provozních nákladů, včetně případného zatížení ceny tepla realizovanými investicemi. Zhodnotit nabízenou cenu dodavatele tepla za GJ, a předpoklad jejího cenového vývoje včetně co nejobjektivnějšího reálného posouzení životnosti daného energetického zdroje (teplárny, zásoby plynu, aj.). Dále posoudit možný časový harmonogram realizace jednotlivých způsobů řešení včetně času na nezbytnou projektovou přípravu, stavební a výběrová řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 206 611 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky