Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování studie - posouzení finančních, technických a časových možností zajištění dodávek tepla pro město Sokolov a technologicky související odběratele po roce 2015
Odesílatel Milada Dudková
Organizace odesílatele Město Sokolov [IČO: 00259586]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.04.2013 12:36:11
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na VZMR na služby